Poradna civilizačních chorob - měření hladiny homocysteinu v krvi- biochemické zdravi

3.12.2022 - RECENZE Petra Mazače z Krásné Lípy:

Pan doktor Karel Erben a homocystein.To je něco,co mě díky náhodě a díky mé intuici potkalo a zlepšilo mé zdraví,což jsem vé svých 76 letech už nepředpokládal.Po zhlédnutí vídea a návštěvě poradkyně školené u pana doktora,jsem začal užívat hlavně vitamíny B ,přesně určené ke snížení homocysteinu v krvi.Už po 3 měsících jsem cítil ,že mi je najednou lépe.Po změření homocysteinu před léčením 16.5 mi homocystein klesl na 9.6.Což je zdravý člověk.Srovnal se mi tlak krve a nemusím brát prášky, neotékají mi nohy,cukr mi klesl ze 6.8 na 5.2.A další radost,mám pohyblivější hlavně ramenní klouby,kde jse měl i úrazy.Jsem prostě najednou zdravý.Škoda,,že jsem toto neznal dříve,věřím ,že bych zachránil moji milovanou ženu.Děkuji pane doktore Erbene,děkuji paní Hromkové ze Studia Delfín z Liberce,která je v této léčbě panem doktorem určená a školená.Petr Mazač,Krásná Lípa ,s velkou úctou zdravím.

V poradně - ve studiu Delfín v Liberci, Vám můžeme pomoci. Chcete-li znát - dle výše hodnot hladiny homocysteinu v těle, se v naší poradně zaměříme na jeho výši a poradíme další postup. Kde nás naleznete? www.studiodelfin.cz - Moskevská 27/14, Liberec - od 1. 10. 2022 změna adresy studia : Dr. M.Horákové 1, Liberec- sdílená poradna s TČM.

PORADNA - Osobní terapie - studio Delfín . od 1.5. 2023 - do 30:11: 2023 - 4. patro Dr. Horákové 1, Liberec

Od 1. 12: 2023 - Studio přestěhováno do našich NOVýCH PROSTOR - Bzí ev. 53, 468 22 Železný Brod

 

Jsme členy týmu projektu " VITAMÍNY s PŘIBĚHEM"   www.vitaminyspribehem.cz -

Poradna na zjištění hladiny toxického homocysteinu v Liberci zůstává v prostorách studia Pilates-www.ladenitela.cz- Kropáčkova 508, Liberec - Rochlice

 

Co na to : MUDr. Karel Erben- specialista v ČR na zjištění hladiny Homocysteinu: 

  • Pojem k zapamatování, na něm, víc než na čemkoli jiném závisí lidské zdraví.
  • Již 20 let měla česká veřejnost vědět, že je zbytečné umírat na infarkty a rakovinu, nebo se nechat trápit migrénami, depresemi, záněty žil, Alzheimerovou chorobou a dalšími civilizačními chorobami.
  • Mladá generace měla již ze školy vědět, že lze dosáhnout otěhotnění přirozenějšími prostředky, než je asistovaná reprodukce a navíc bez nebezpečí rizikového těhotenství, nebo poškození plodu.
  • Farmaceutické firmy a s nimi část našich lékařů, si nepřály, aby se prostý občan dozvěděl o těchto možnostech a rozšíření těchto informací kladla všemožné překážky.
  • Je čas prolomit toto dosud existující informační embargo a dát všem lidem vědět, že mohou být zdravější a déle žít. K tomu patří i návod, jak toho dosáhnout.
  • K úvodu ještě charakteristika homocysteinu (dale Hcy) z knihy autorů Halforda a Brallyho: “H Factor Solution”:

“Hcy je nejlepší předpovědní factor, který vám napoví, je-li vám předurčeno se dožít vysokého věku v dobrém zdravotním stavu, nebo naopak: zemřít předčasně trápen různými civilizačními chorobami!”

HCY objevil de Vigneaud v roce 1932 a popsal tuto látku jako toxickou aminokyselinu. Zdá se být proti přírodě, že v buňkách neustále vzniká látka, které je ve zvýšeném množství toxická do té míry, že dokáže v krátkém čase zahubit člověka.

HCY se vyskytuje v živých buňkách všech vyšších organismů; byl nalezen také v rostlinných a bakteriálních buňkách. Biologický význam homocysteinu určuje jeho účast v základních životních procesech: v hospodaření kyslíkem (buněčném dýchání), v řízené tvorbě energie, jejím ukládání a využívání, dále v syntéze a recyklaci některých klíčových metabolitů a v rozmnožování buněk. Genetické naprogramování a regulace těchto procesů zpětnými vazbami jsou ukázkou udržování stálosti vnitřního prostředí.Významu, které mají tyto procesy pro život, odpovídají svojí velikostí následky, které plodí poruchy těchto procesů. Poruchy vznikají z příčin, kterým se až dosud nepřisuzoval větší význam. 

Dnes víme, že problém civilizace spočívá v tom, že lidstvo postupně změnilo skladbu své stravy do té míry, že přestalo zabezpečovat zásobování buněk důležitými mikronutrienty. Hlavně chybějí ty, které jsou nezbytné pro bezporuchovou metabolizaci Hcy.

Podle dnešních poznatků je nejvíce patrný nedostatek kyselina listové a pyridoxinu (B6), u vegetariánů a osob s poruchou funkce žaludku je obvyklý nedostatek B12. 

Kyselina listová je dodavatel důležitých součástek, bez nichž nemůže proběhnout přeměna HCY v neškodnou látku. Zbývající 2 vitamíny jsou kofaktory enzymů, které tuto přeměnu zabezpečují. Bez kofaktoru ztrácí enzym funkčnost a tím klesá výkon biochemických procesů, které tyto enzymy řídí.

V případě HCY to značí ztrátu schopnosti zpracovat všechen HCY, který v buňkách vzniká.

Nemetabolizovaný HCY proniká do krve, kde se hromadí a začíná jeho patologické působení. Tento stav není ničím jiným, než chronickou intoxikací s těžkými následky.

Zvýšená hladina Hcy v krvi = hyperhomocysteinémie (hyHcy) vzniká méně často z genetických, hormonálních, nebo toxických příčin. Nejčastěji vystupuje hyHcy navozená civilizačními změnami ve skladbě stravy. Jde o tak rozšířený jev, že postihuje v nějaké míře prakticky veškerou dospělou populaci a značnou část dětí a mládeže.

 

 Homocystein je příčina autoimunitních nemocí.

Na biochemických procesech, které nepřetržitě probíhají  v našich buňkách, stojí lidský život. Na tom, zda probíhají bezchybně, nebo se porouchávají závisí zda je jedinec zdráv, nebo onemocní. V posledních padesáti letech lékařská věda pochopila bližší význam části těchto dějů a nabídla jejich výklad jako součást návodu jak získat lepší zdraví. To této skupiny nemocí s odhalenou příčinou patří i autoimunitní onemocnění.

 

 Medicína zde nabídla lidstvu zcela konkrétní vyložení příčin, od něhož se potom odvíjí  léčení a samozřejmě i prevence celé této velké skupiny nemocí. Znalosti lékařské vědy dnes umožňují předcházet vzniku Crohnovy choroby, ulcerosní kolitidy a dalších zánětlivých onemocnění střev s autoimunitním mechanismem vzniku.

 

 Tato a další autoimunitní onemocnění vznikají proto, že složení stravy, do kterého musíme počítat obsah mikronutrientů (vitamíny, minerály a stopové prvky), který nenaplňuje biologické požadavky, které buněčná biochemie musí mít, aby mohla fungovat. Z mnoha faktorů, kterých je v naší stravě nedostatek, se zaměřme na to nejvýznamnější. Nejvyšší významovou kategorii vitamínů tvoří jen tři vitamíny: kyselina listová, B6 a B12.

 

 Zdrojem prvních dvou vitamínů má být pro člověka zelenina a další přírodní plodiny. Tento zdroj vitamínů pro lidstvo v posledních padesáti letech velmi výrazně zeslábnul a ztratil schopnost uhrazovat potřebu vitamínů pro naši buněčnou biochemii. Nedaří se vymyslet způsob, jak tento nedostatek nahradit jinak, než tabletami z lékárny.

 

 Jsou čtyři hlavní příčiny tohoto nevratného úbytku: vyčerpání minerálů z intenzivně obhospodařované půdy, kyselé deště, a zelenina, která se pro naši potřebu vypěstuje v jižních zemích se sklízí tak předčasně, že nestihne syntetizovat vitamíny, když tyto syntézy probíhají až v posledních dnech jejího dozrávání. Posledním ochuzujícím faktorem je průmyslové zpracování zeleniny do polotovarů a konzerv.

Pro vznik autoimunitních onemocnění je podstatné zapojení deficitu kyseliny listové, B6 a B12. V dřívějších dobách, pokud byl těchto vitamínů ve stravě dostatek, probíhaly biochemické procesy v úseku vzniku a přeměn aminokyseliny homocysteinu normálně podle přírodních zákonů.

To znamená, že se většina vzniklého homocysteinu přeměňovala po splnění svých úkolů v neškodné látky. I za tohoto  ideálního stavu se malá množství homocysteinu dostávala do krve, kde se rychle vyvázala vytvořením vazebních můstků na volné bílkoviny cirkulující v krvi a nemohla vznikat žádná poškození.

 

 Přeskočíme-li padesát let, tak vidíme, že do buněk přichází ze stravy málo kyseliny listové a s jejím úbytkem klesá i množství stavebního materiálu pro syntézu bílkovin, které v krvi vychytávaly homocystein. Situaci zhoršuje nedostatek B6, který přispívá ke zvyšování množství nezpracovaného homocysteinu, který přechází do krve, kde hledá bílkoviny, na které by se mohl navazovat.

 

 Nenajde-li žádné volně kolující v krvi, hledá náhradu kde se dá.Tuto náhradu nachází na buňkách střevní sliznice, na buňkách štítné žlázy, na nervových vláknech, na kloubním vazivu poškozeném revmatickým zánětem a v dalších orgánech. Na „vyhlédnutou“  bílkovinu se připojí vazebním můstkem, čímž „vybranou“ bílkovinu „označkuje, to znamená, že změní její chemické složení.

Tady jsme na stopě vzniku dalších autoimunitních onemocnění. Je jich velmi pestrá paleta. Některá onemocnění se vyskytují vzácně, jiná jsou častější. Důležité je, že mechanismus jejich vzniku je vždy stejný.a příčina je jen jedna a vždy ta samá:

I když jde o změny zdánlivě nepatrné, jsou pro imunitní systém zásadní. Původně „známá“ bílkovina se pro něj změní ve vetřelce, kterého musí zničit. Toto poznání evokuje zásadní otázku pro léčení: Má se tato přirozená reaktivita imunitního systému násilně potlačovat stejnými látkami, jaké se musejí nasadit u transplantací orgánů, aby imunitní systém nemohl zničit transplantovaný orgán?

 

Nebo je fyziologičtější zabezpečit dostatek hlavních vitamínů potřebných pro bezchybnou metabolizaci homocysteinu a syntezu malých částic bílkovin, které v krvi slouží jako „lapače homocysteinu. Lidé s autoimunitním onemocněním, kteří dají přednost tomuto přirozenějšímu léčebnému postupu, se mohou přihlásit ke stanovení homocysteinu ve studiu Delfín v Liberci tel. 601 565 765, spolutvoreni.com, www.studiodelfin.cz

Detašovaná pracoviště ve větších městech jsme byli nuceni začít vytvářet potom, co uveřejnění videonahrávky rozhovoru s Danielou Drtinovou na DVTV vyvolalo pro jedno centrum nezvládnutelný zájem o stanovení homocysteinu v krvi a o určení potřebných dávek hlavních vitamínů. Stanovení hladiny homocysteinu v krvi je zároveň první krok v prevenci nejen autoimunitních onemocnění, ale i všech ostatních civilizačních chorob.

MUDr. Karel Erben,  byl primářem  Poradny pro civilizační choroby v Praze 7.